Disclaimer

Door het lezen van deze website, of door het gebruik van onze hypnose materiaal, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De Stichting Hypnose voor Kinderen (hierna SHK) besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website opgenomen informatie en aan de ontwikkeling van de hypnose oefeningen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door SHK worden gewijzigd. SHK garandeert evenmin dat de website of de hypnose oefeningen altijd foutloos en ononderbroken functioneren.

SHK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De geboden informatie is ook niet bedoeld als een vervanging van medisch, psychisch of psychiatrisch advies, maar altijd als ondersteuning. U dient altijd eerst met klachten naar een huisarts of kinderarts te zijn geweest, voordat u zich baseert op de hier gepresenteerde informatie, of start met de behandeling via de hypnose-oefeningen. SHK is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de informatie op deze website of de hypnose materialen.

De inhoud van deze website en de hypnose materialen waaronder teksten, oefeningen, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van SHK (met uitzondering van citaten uit de werken van anderen, welke herkenbaar zijn aan de duidelijke bronvermelding).
Nu de inhoud van de hypnose oefeningen niet openbaar is, is het citaatrecht niet van toepassing op deze inhoud. De informatie op de hypnose oefeningen en in het hypnose werkboek mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt. U heeft conform voorgenoemde rechten niet het recht om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te citeren, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SHK.

Wanneer u op “bestellen” drukt, neemt u de wettelijke plicht op zich om het bestelde ook te betalen. Direct na betaling landt u op een webpagina waar u de bestelde oefeningen kunt downloaden; het bestelde wordt dan dus direct beschikbaar. Door op “bestellen” te drukken heeft u ook ermee ingestemd dat u niet het recht heeft om gedurende 2 weken van de bestelling af te zien, zoals dat bij consumentengoederen normaal wel het geval is (omdat het digitale inhoud betreft, zie artikel 6:230P van het BW.) Indien u per ongeluk het verkeerde pakket heeft besteld, kunt u ons een mail sturen met het verzoek dit te wijzigen via info@hypnosebijbuikpijn.nl.