Hypnose voor buikpijn bij IBD: HIPI-studie

HIPI-STUDIE

 

Steeds vaker worden mensen met het prikkelbare darmsyndroom behandeld met hypnotherapie, met goede resultaten. We weten op dit moment nog niet of hypnotherapie ook helpt bij mensen met PDS-achtige klachten bij een inflammatoire darmziekte. Daarom is de HIPI-studie gestart.

 

Het doel van de HIPI-studie is te onderzoeken of hypnotherapie effectief is als behandeling van IBS-achtige klachten bij adolescenten en volwassenen met een inflammatoire darmziekte.

 

De opzet van de studie

Uw arts zal eerst onderzoeken of de inflammatoire darmziekte momenteel echt rustig is. Verder zal er met behulp van een vragenlijst en een dagboek gekeken worden of er sprake is van PDS-achtige klachten en of u in aanmerking komt voor deze studie. Als u wilt meedoen, zal uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Vervolgens zal er een lootje getrokken worden d.m.v. een computerprogramma. Op dat lootje staat of u 6 sessies hypnotherapie krijgt bij een hypnotherapeut, of de standaard medische behandeling aangevuld met 6 ondersteunende gesprekken met een arts om meer zicht te krijgen op de buikklachten. De totale behandelingsduur is in beide gevallen 12 weken.

 

In de periode van de behandeling zal u worden gevraagd enkele malen een aantal vragen over de buikklachten te beantwoorden. Daarnaast worden er vooraf, direct na afloop van de therapie en nogmaals een half jaar later vragenlijsten afgenomen om te kijken naar zaken als werkverzuim ten gevolge van de buikklachten, emotionele effecten van de therapie en kwaliteit van leven. De totale studieduur is 9 maanden. Er zal in deze periode ook gekeken worden of er verschillen zijn in het aantal patiënten dat een terugval vertoont van de inflammatoire darmziekte en of er een verschil is in medicatiegebruik voor de darmziekte.

In totaal zullen ongeveer 80 patiënten meedoen aan deze studie.

 

Onderzoek naar het ontstaan van de klachten

In deze studie proberen we meer te weten te komen waardoor PDS-achtige klachten ontstaan, met de onderzoeken die hieronder staan uitgelegd. Deze onderzoeken zijn niet verplicht voor deelname aan de HIPI-studie.

 

Voorafgaand aan de behandeling en enkele maanden na de behandeling zal de gevoeligheid van de darm gemeten worden, met behulp van het barostat-onderzoek (meer informatie hierover vindt u onder het tabblad ‘Barostat’).

 

Ook willen wij u vragen om voor en na de behandeling een ontlastingsmonster mee te brengen, opdat wij de samenstelling ervan kunnen onderzoeken.

 

Het blijkt dat stress mogelijk een rol speelt bij het prikkelbare darmsyndroom. Wij willen onderzoeken of stress ook een rol kan spelen bij de buikklachten van mensen met een inflammatoire darmziekte. Hiervoor willen we gaan kijken hoeveel stress mensen die meedoen aan de studie ervaren. Dit kan onderzocht worden door te kijken naar de hoeveelheid stresshormoon die in het hoofdhaar zit. Hiervoor willen we voor én na de behandeling een klein plukje hoofdhaar afknippen. Dit zal gebeuren op een locatie op het achterhoofd waardoor het niet zichtbaar is dat er wat haren zijn verdwenen.

 

Mogelijke voordelen aan de studie

Onafhankelijk van de behandelgroep waar u in komt, krijgt u een behandeling voor uw buikklachten. We weten echter nog niet wat de meest effectieve behandeling is (dus hypnotherapie of de medische behandeling met ondersteunende gesprekken). Zowel de hypnotherapie als de ondersteunende gesprekken worden in Nederland nog niet of slechts gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Voor de patiënten die aan deze studie meedoen, worden de kosten van de therapie wel volledig vergoed. Hopelijk zal deze studie ons meer duidelijkheid verschaffen in wat nu de beste behandeling is voor patiënten met een inflammatoire darmziekte en PDS-achtige klachten.

 

Mogelijke risico’s en ongemakken

Er zijn geen risico’s verbonden aan deze studie. Zowel de hypnotherapie als de ondersteunende gesprekken werden door patiënten in eerdere studies in het algemeen als heel plezierig ervaren. Het nadeel van de hypnotherapiegroep is wel dat u hiervoor 6 maal een therapeut moet bezoeken, die wellicht niet heel dicht bij u in de buurt werkt. Het nadeel van de standaard medische behandeling met ondersteunende therapie is dat u vaker dan normaal naar het ziekenhuis moet voor de controles en de ondersteunende gesprekken. Voor de extra bezoeken aan het ziekenhuis of de hypnotherapeut zal een reiskostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast zal u 3 keer gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen. We schatten dat dit 30 tot 40 minuten per keer kost.