Hypnose voor buikpijn bij IBD: HIPI-studie

INFORMATIE VOOR ARTSEN

 

Dit is een door ZonMw gesubsidieerde trial. Doel van de studie is het onderzoeken van de effectiviteit van darmgerichte hypnotherapie als behandeling van adolescenten en volwassenen met IBD en daarbij IBS-achtige klachten. Er zullen in totaal 80 patiënten tussen de 12 en 65 jaar geïncludeerd worden. De patiënten die na randomisatie terecht komen in de hypnotherapiegroep zullen verwezen worden naar een hypnotherapeut voor 6 sessies darmgerichte hypnotherapie. De andere helft van de patiënten ontvangt standaard medische behandeling aangevuld met zesmaal ondersteunende therapie. Onderhoudstherapie, zoals azathioprine, mesalazine, infliximab of adalimumab zullen gedurende de studie gecontinueerd worden.

 

In beide groepen is de totale behandelduur 12 weken. De patiënten zullen tot een half jaar na het einde van de behandeling gevolgd worden om ook de effectiviteit op lange termijn van beide behandelingen met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Inclusiecriteria:

• leeftijd 12-65 jaar

• diagnose IBD: gesteld op basis van endoscopie en histologie

• IBD in remissie: - calprotectine < 50 - óf calprotectine 50 – 200, i.c.m. een recente normale coloscopie

• IBS volgens Rome III-criteria

 

Exclusiecriteria:

• Stenotische IBD, of IBD waarvoor meerdere chirurgische ingrepen zijn uitgevoerd

• Complexe comorbiditeit (zoals maligniteit, instabiele cardiovasculaire aandoening)

• Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal

• Mentale retardatie

• Gelijktijdige behandeling voor PDS-klachten, anders dan de eigen MDL-arts (zoals psycholoog, fysiotherapeut)

• Eerdere behandeling met hypnotherapie

 

Indien u een patiënt wilt aanmelden voor deze studie, kunt u contact opnemen met D.R. Hoekman, arts-onderzoeker in het AMC in Amsterdam (020-5662906; hipi-studie@amc.nl).

 

Rome III-criteria voor prikkelbare darmsyndroom (volwassenen)

Recidiverende buikpijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik gedurende minstens 3 dagen per maand in de afgelopen 3 maanden, geassocieerd met tenminste twee van de volgende kenmerken:

- Verbetering na defecatie

- Geassocieerd met een verandering van defecatiefrequentie

- Geassocieerd met een verandering in de vorm / consistentie van de ontlasting.

Voldoet laatste 3 maanden aan criteria, met een begin van klachten tenminste 6 maanden geleden.

 

Rome III-criteria voor prikkelbare darmsyndroom (kinderen)

Recidiverende buikpijn of een ongemakkelijk gevoel in de buik gedurende minstens 25% van de tijd, geassocieerd met tenminste 2 van de volgende kenmerken:

- Verbetering na defecatie

- Geassocieerd met een verandering van defecatiefrequentie

- Geassocieerd met een verandering in de vorm / consistentie van de ontlasting.

Geen aanwijzingen voor een inflammatoir, anatomisch, metabool of neoplastisch proces dat de klachten verklaart. Voldoet de afgelopen 2 maanden tenminste 1 eenmaal per week aan de criteria.