Hypnose bij kinderen met buikpijn: Fantasia Studie

DE FANTASIA STUDIE

 

Het is onduidelijk wat nu de beste behandeling is voor kinderen met chronische buikpijn: een individuele behandeling bij een therapeut of een thuisbehandeling, waarbij kinderen gewoon thuis kunnen luisteren naar vergelijkbare oefeningen, zoals de therapeut die geeft, maar dan op een standaard CD.

 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om deze twee behandelingen met elkaar te vergelijken, niet alleen met betrekking tot de mate waarin de buikpijn bij kinderen afneemt, maar ook het gemak voor ouders en kind, en de kosten van de behandelingen. De studie zal plaatsvinden op de poliklinieken kindergeneeskunde van negen ziekenhuizen in Nederland.

 

Opzet van het onderzoek

De eerste keer dat uw kind op de poli komt, worden door middel van een vragenlijst de klachten van uw kind besproken. Ook de eerdere medische behandelingen worden daarbij besproken. Daarna wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Als er niet onlangs aanvullend bloed en ontlastingsonderzoek is gedaan, zal dit bij het eerste bezoek worden ingezet. Uw kind krijgt een dagboekje mee, waarmee het gedurende een week kan bijhouden hoe vaak er sprake is van buikpijn en hoe ernstig het is. Bij het volgende bezoek zal aan de hand van dit dagboekje en de uitslagen van het aanvullend onderzoek worden bekeken of er inderdaad sprake is van het prikkelbaar darm syndroom (of functionele buikpijn). In dat geval kan uw kind meedoen aan deze studie. Hiervoor wordt dan uw toestemming gevraagd. Indien uw kind 12 jaar of ouder is, moet ook hij/zij toestemming geven voor het deelnemen aan deze studie.

 

Vervolgens zal er een lootje getrokken worden door middel van een computerprogramma en op dat lootje staat of uw kind individuele behandeling krijgt bij een hypnotherapeut of een standaard thuisbehandeling aan de hand van een CD en een werkboekje. De totale behandelingsduur is in beide gevallen twaalf weken. Gedurende deze periode wordt uw kind gevraagd enkele malen een pijndagboek in te vullen. Daarnaast worden er vooraf, direct na afloop van de therapie en nogmaals een jaar later, vragenlijsten afgenomen om te kijken naar zaken als schoolverzuim ten gevolge van de buikpijn, emotionele effecten van de therapie en kwaliteit van leven. Direct na de behandeling en een jaar later zullen we u en uw kind op de polikliniek terugzien om te kijken hoe het gaat.

 

Klik hier om het pijndagboek te downloaden.

 

Voor- en nadelen van de studie

 

Mogelijke voordelen van de studie

Uw kind krijgt in ieder geval een therapie, waarvan bewezen is dat het werkt en tot een afname van de buikpijn leidt. In Nederland is de individuele hypnotherapie voor kinderen met prikkelbaar darm syndroom al enkele jaren beschikbaar. Helaas wordt het door de meeste ziektekostenverzekeraars niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Voor de kinderen, echter, die aan deze studie mee doen,worden de kosten van de hypnotherapie wel volledig vergoed.

De thuisbehandeling met CD is in Nederland nog niet beschikbaar en alleen door aan deze studie mee te doen, kan uw kind dus deze therapie krijgen. Hopelijk zal deze studie ons meer duidelijkheid geven wat nu de beste behandeling is voor kinderen met functionele buikpijn of prikkelbaar darm syndroom. Onze verwachting is, dat dit er toe zal bijdragen dat hypnotherapie (individueel of standaard op CD) uiteindelijk wel zal worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, zodat veel meer kinderen in de toekomst hier gebruik van kunnen maken.

 

Mogelijke risico's en ongemakken

Er zijn geen risico's verbonden aan deze studie. Zowel de hypnotherapie bij een therapeut als de thuisbehandeling werden door de kinderen in eerdere studies in het algemeen als heel plezierig ervaren. Het nadeel van de individuele hypnotherapie, is dat hiervoor zes maal een therapeut moet worden bezocht, die wellicht niet heel dicht bij u in de buurt werkt. Het nadeel van de thuisbehandeling kan zijn dat kinderen mogelijk minder gemotiveerd zijn om mee te doen, omdat ze echt alles zelf moeten doen en geen therapeut hebben die hen kan stimuleren. Wellicht dat deze vorm van behandeling daardoor iets minder effectief is, maar dat weten we op dit moment nog niet.

 

Deelnemende ziekenhuizen

1. Academisch Medisch Centrum Amsterdam

2. St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

3. Medisch Centrum Alkmaar

4. Flevo Ziekenhuis Almere

5. Leids Universitair Medisch Centrum

6. Amphia Ziekenhuis Breda

7. Maxima Medisch Centrum Veldhoven

8. Universitair Medisch Centrum Maastricht

9. Isala Klinieken Zwolle