Hypnose bij kinderen met buikpijn: Hypnose

HYPNOSE EN HYPNOTHERAPIE

 

Bij hypnose en hypnotherapie wordt door veel ouders en kinderen gedacht aan een enge man met donkere ogen en wellicht een heen en weer zwaaiend horloge, waarmee hij je in een diepe trance brengt. In die trance zou je alles doen wat de hypnotiseur je vertelt te doen. Dit alles is echter 'televisie-hypnose' en heeft niets te maken met hypnose zoals dat gebruikt wordt in de medische wereld.

 

Individuele hypnotherapie

Als U met uw kind bij de hypnotherapeut komt voor een medisch probleem, zal deze diverse oefeningen doen, terwijl uw kind hierbij heel ontspannen is. Die ontspanning kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar met name kinderen heel goed in zijn! De therapeut zal dan samen met uw kind allerlei verbeeldingsoefeningen doen, zoals een verbeelding van de buik wanneer er buikpijn is en een buik waar geen buikpijn meer is. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen aangeleerd en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te laten verminderen. Uw kind is hierbij niet onder de invloed van de therapeut, zoals gesuggereerd wordt op televisie, maar heeft zelf de volledige controle.

Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, worden de kinderen aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. Onze ervaring is dat de kinderen dat in het algemeen met veel plezier doen, omdat ze het leuke oefeningen vinden.

 

Thuisbehandeling met CD's

Bij deze behandeling krijgt uw kind een CD, waarop dezelfde oefeningen staan, die de therapeut ook met uw kind zou doen. In dit geval echter staat alle uitleg in een boekje dat bij de CD hoort. De gehele behandeling kan dus thuis plaats vinden; uw kind hoeft geen therapeut te bezoeken. Ook hier raden we de kinderen aan om dagelijks te oefenen en naar de CD te luisteren.

 

 

klik hier voor informatie over de nieuwe studie, waarin deze twee methoden van hypnose met elkaar worden vergeleken.