Hypnose bij kinderen met buikpijn: Artsen

INFORMATIE VOOR ARTSEN

 

Dit is een door Zon-Mw gesubsidieerde multi-center trial in negen Nederlandse ziekenhuizen, verspreid over het land.

 

Doel van de studie is het vergelijken van de kosten en effectiviteit van individuele hypnotherapie in de behandeling van kinderen met functionele buikpijn of prikkelbaar darm syndroom met die van thuisbehandeling aan de hand van zelf hypnose oefeningen, die de kinderen kunnen doen aan de hand van een CD.

 

Er zullen in totaal 260 kinderen geïncludeerd gaan worden. De kinderen die na randomisatie terecht komen in de groep die individuele hypnotherapie krijgt, zullen verwezen worden naar de hypnotherapeuten die nauw verbonden zijn aan deze negen ziekenhuizen. De kinderen die in de CD groep terecht komen, krijgen bezoek van een van onze research verpleegkundigen, die ouders en het kind de werking van de CD en het bijbehorende werkboek uitlegt. Bij beide groepen duurt de behandeling twaalf weken. De kinderen zullen tot een jaar na behandeling gevolgd worden om ook lange termijn effectiviteit van beide behandelingen met elkaar te kunnen vergelijken.

 

De inclusie criteria zijn:

1. Leeftijd tussen de 8 en 18 jaar,

2. Voldoen aan de Rome III criteria voor ofwel functionele buikpijn ofwel prikkelbaar darmsyndroom.

 

De exclusiecriteria zijn:

1. Bijkomende organische gastrointestinale aandoening

2. Slecht begrip van de Nederlandse taal

3. Mentale retardatie

4. Gelijktijdige behandeling door professional in gezondheidszorg (bijvoorbeeld psycholoog)

5. Reeds eerder hypnotherapie gehad

 

Indien U een patiënt wilt aanmelden voor deze studie, kunt U contact opnemen met één van onderstaande kinderartsen of met onze researchverpleegkundigen (buikpijnpoli@amc.nl)

 

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 

Prof. dr. Marc Benninga

 

020-5669111

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

 

Dr. Arine Vlieger

 

030-6099111

Medisch Centrum Alkmaar

 

Dr. Elvira George

 

072-5482950

Flevo Ziekenhuis Almere

 

Drs. Norbert van den Berg

 

036-5398765

Leids Universitair Medisch Centrum

 

Dr. Joachim Schweizer

 

071-5262824

Amphia Ziekenhuis Breda

 

Dr. Herbert van Wering

 

076-5951538

Maxima Medisch Centrum Veldhoven

 

Dr. Walter Tjon a Ten

 

040-8888270

UMC Maastricht

 

Dr. Anita Vreugdenhil

 

043-3877250

Isala klinieken Zwolle

 

Drs. Obbe Norbruis

 

038-4245050